Europea VIP

Scroll

Europea VIP

Težina

500 +/-10g

Visina

315 +/-1,8mm

Preuzmite tehnički crtež

Kontakt

Vi imate cilj, a mi imamo znanje

da do njega dođemo.

Pozovite nas